Blog

WordPress Συντηρηση

WP_update_main2
Blog / Woocommerce

WordPress Συντηρηση

Συντήρηση στο WordPress. Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν;

Όπως σε όλα τα υπόλοιπα συστήματα, έτσι και στο WordPress η συντήρηση παίζει καθοριστικό ρόλο για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας. Εκτός βέβαια από τη συντήρηση, που όπως αντιλαμβάνεται κανείς εκ πρώτης όψεως, θα βοηθήσει στη καλή λειτουργία, υπάρχει και ο τομέας της ασφάλειας. Συνήθως σε αυτή, δε δίνεται η δέουσα σημασία, με αποτέλεσμα ο κάτοχος μιας ιστοσελίδας ή ο διαχειριστής της, αφού πέσει θύμα επίθεσης, ψάχνει να βρει καθυστερημένα τη λύση. Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν όμως, ώστε να διατηρηθεί ενημερωμένη η ιστοσελίδας στο WordPress ώστε να προληφθούν κάποια μελλοντικά προβλήματα;

Τι είναι η συντήρηση μιας ιστοσελίδας WordPress;

Συντήρηση μιας ιστοσελίδας WordPress, είναι όλες οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί εύρυθμα. Σε αυτές τις ενέργειες συμπεριλαμβάνονται ο έλεγχος ενημερώσεων συστήματος, ο έλεγχος των εσωτερικών και εξωτερικών υπερσυνδέσμων (links), έλεγχος διάφορων φορμών καταχώρησης στοιχείων (όπως φόρμες εγγραφής ή σχολίων κ.τλ). Όλες αυτές και οι επιμέρους ενέργειες θα επιφέρουν βελτιστοποίηση του καταστήματος WooCommerce ή της ιστοσελίδας WordPress. 

Το WooCommerce είναι μια επέκταση του WordPress και αφορά κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου. Συγκρίθηκε πρόσφατα σε σχέση με μια άλλη πλατφόρμα, τη Magento, “Magento vs WooCommerce. Τι είναι καλύτερο για μια online επιχείρηση;

 1. Αντίγραφα ασφαλείας της ιστοσελίδας WordPress.

Το βασικότερο όλων και γι’αυτό το λόγο τοποθετήθηκε στην αρχή, είναι η διαδικασία των αντιγράφων ασφαλείας της ιστοσελίδας. Έτσι, εξασφαλίζεται το γεγονός ότι υπάρχει ολόκληρο το έργο, σε ένα ασφαλές σημείο στον υπολογιστή, σε περίπτωση που ενδεχομένως κάτι πάει στραβά. Ίσως μια αναβάθμιση ή μια επέκταση προκαλέσει πρόβλημα στην ιστοσελίδας με τρόπο που πλέον να είναι μη προσβάσιμη. Ακόμα και σε επίπεδο ασφάλειας, αν χτυπηθεί ένα WordPress site, από επίθεση χάκερ, να υπάρχει η δυνατότητα να επανέλθει σε λειτουργία και πάλι η ιστοσελίδα. Τα αντίγραφα ασφαλείας πάντα είναι χρήσιμα, για πολλούς λόγους. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι ώστε να ληφθούν τα αντίγραφα ασφαλείας.

 • Με τη χρήση επέκτασης. Αυτός ο τρόπος, δεν είναι 100% ο καλύτερος αλλά είναι χαμηλού κόστους ή δωρεάν. Έτσι, μέχρι να αρχίσει να αποδίδει κέρδη η ιστοσελίδα στο WordPress, είναι μια καλή λύση για να δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας.
 • Προσθήκη τρίτου μέρους. Συνήθως πρόκειται για μια υπηρεσία που προσφέρει ένα τρίτο μέρος με το αντίστοιχο κόστος φυσικά. Δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στο προγραμματισμό των αντιγράφων ασφαλείας, πότε θα εκτελούνται χρονικά και διάφορες επιμέρους άλλες προσθήκες.
 • Αντίγραφα ασφαλείας παρόχου φιλοξενίας ιστοτόπου. Ουσιαστικά, η πιο ασφαλής και αξιόπιστη μέθοδος των τριών καθώς τα αντίγραφα ασφαλείας εκτελούνται λεπτομερώς από τον πάροχο φιλοξενίας ιστοτόπου. Έτσι αν επιλεγεί να φιλοξενηθεί η πλατφόρμα WordPress σε κάποιον εξυπηρετητή καλό θα είναι να αναλογιστεί κανείς να πραγματοποιούνται τα αντίγραφα ασφαλείας εκεί. 

Η οικονομικότερη επιλογή είναι να πραγματοποιείται Backup από μια επέκταση στο WordPress.

 1. Αναβάθμιση της έκδοσης WordPress.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μια νέα έκδοση WordPress κυκλοφορεί στο προσκήνιο. Έτσι, το ενδεδειγμένο είναι να πραγματοποιείται η ενημέρωση στην επόμενη έκδοση επειδή θα λύσει αρκετά προβλήματα σε σχέση με τη προηγούμενη. Ένα μη ενημερωμένο λογισμικό επίσης είναι και πιο ευάλωτο σε κυβερνοεπιθέσεις. Επίσης η νεότερη έκδοση θα λύσει επιμέρους προβλήματα άλλοτε μικρά και άλλοτε μεγάλα σε σχέση με παλαιότερες εκδόσεις.

 1. Αναβάθμιση των επεκτάσεων (Plugins).

Η μεγαλύτερη δομή και λειτουργία του WordPress, στηρίζεται κυρίως στα Plugins. Πολλές από αυτές τις επεκτάσεις είναι υπεύθυνες για το front end μιας ιστοσελίδας. Παραδείγματος χάριν, ένα αναδυόμενο παράθυρο εγγραφής, ή μια φόρμα σχολίων. Έτσι, αν αυτές οι επεκτάσεις μείνουν μη ενημερωμένες, το WordPress θα αντιμετωπίσει προβλήματα λειτουργικής φύσεως. 

Σημαντική εργασία είναι αυτή της αναβάθμισης των διαφόρων επεκτάσεων του WordPress.

 1. Βελτιστοποίηση της απόδοσης ενός ιστότοπου WordPress.

Για να μπορέσει να διατηρηθεί το κοινό σε έναν ιστότοπο WordPress, θα πρέπει η εμπειρία του επισκέπτη να είναι ικανοποιητική. Έτσι, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, κάποιες προσθήκες στο κομμάτι της βελτιστοποίησης του ιστότοπου. Αυτές περιλαμβάνουν τη σύμπτηξη κώδικα ή των εικόνων ή των σημείων στον ιστότοπο που καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο με αποτέλεσμα να αργούν να φορτωθούν ορισμένα στοιχεία. Αυτό μπορεί να γίνει ή με τη χρήση πάλι κάποιας επέκτασης ή με παρέμβαση κάποιου προγραμματιστή. Η επιλογή έχει να κάνει κυρίως με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους που έχει ο κάτοχος του ιστότοπου.

 1. Εντοπισμός και διαγραφή των σπαμ σχολίων.

Ένα πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας ιστότοπος, ειδικά κάποιος που έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, είναι τα σπαμ. Συνήθως γίνονται με τη μορφή σχολίων ή άλλες φορές ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλα links ή απλούς συνδέσμους που παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους. Έτσι, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος τακτικός για σπαμ σχόλια και αυτά να διαγράφονται εφόσον εντοπιστούν, για τη βέλτιστη εικόνα του ιστοτόπου.

 1. Έλεγχος και αποκατάσταση “σπασμένων” συνδέσμων.

Σε έναν ιστότοπο που έχει μεγάλο περιεχόμενο, είναι συχνό να αναφέρονται άλλες πηγές τρίτων μέσω συνδέσμων (links). Όμως, όσο μεγαλύτερο γίνεται το περιεχόμενο, τόσο δυσκολότερο είναι να εντοπιστεί αν αυτοί οι σύνδεσμοι συνεχίζουν να λειτουργούν ή έχουν λήξει. Έτσι, αν κάποιος επισκέπτης πατήσει σε έναν σύνδεσμο και είναι κατεστραμμένος θα του επιστραφεί ένας 404 κωδικός και η εμπειρία του με την σελίδα WordPress δεν θα είναι η ιδανική. Για να αποφευχθεί αυτό θα πρέπει να γίνεται έλεγχος και αποκατάσταση των “σπασμένων” συνδέσμων (broken links), που υπάρχουν σε έναν ιστότοπο WordPress.

 1. Έλεγχος συνδέσμων στα Social Media.

Εκτός από τους συνδέσμους που παραπέμπουν σε μια άλλη πηγή, έχουμε και τους συνδέσμους που παραπέμπουν πάλι σε ιδιοκτησία. Ένας σύνδεσμος που παραπέμπει σε ένα εσωτερικό σημείο του ιστοτόπου ή σε ένα προφίλ των Social Media, είναι επίσης σημαντικό να ελέγχεται συχνά. Για οποιοδήποτε λόγο, αν αυτός ο σύνδεσμος παύει να λειτουργεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα.

Ένας “σπασμένος” σύνδεσμος θα οδηγήσει σε κακή εμπειρία τον επισκέπτη του ιστοτόπου WordPress.

 1. Διαγραφή επεκτάσεων που δεν χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο WordPress.

Αν και αυτή η ενέργεια παραπέμπει και στην ασφάλεια του ιστότοπου, δεν παύει να βρίσκεται στη σφαίρα της συντήρησης. Επεκτάσεις ή θέματα που δεν χρησιμοποιούνται, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο εισβολής στον ιστότοπο. Έτσι, το καλύτερο είναι εφόσον αυτά δεν χρησιμοποιούνται να διαγράφονται εντελώς, για να μην καταναλώνουν πόρους, για θέμα οργάνωσης και φυσικά για θέματα ασφαλείας.

 1. Καθαρισμός προσωρινών στοιχείων.

Τα αρχεία πολυμέσων βελτιώνουν την εμπειρία χρήστη. Είτε πρόκειται για μια εικόνα σε μια σελίδα προορισμού, ένα βίντεο ή ήχο, τα αρχεία πολυμέσων καταλαμβάνουν πολύ χώρο και επηρεάζουν την απόδοση του ιστότοπου. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστούν τα αρχεία πολυμέσων είναι να βελτιστοποιηθούν πριν ανέβουν και να γίνει καθαρισμός τυχόν προσωρινών αρχείων πολυμέσων που δεν χρειάζονται πια. Πρόσθετα που έχουν δημιουργηθεί για αυτή τη δουλειά μπορούν να φανούν χρήσιμα για τον καθαρισμό μεγάλων τοποθεσιών.

 1. Έλεγχος συμβατότητας συσκευής και προγράμματος περιήγησης.

Η απόδοση του ιστότοπου είναι σημαντική. Ένας μέσος επισκέπτης είναι πρόθυμος να περιμένει μόνο 3 δευτερόλεπτα για να φορτώσει ο ιστότοπός και να εντυπωσιαστεί. Ωστόσο, μερικές φορές, ο ιστότοπός μπορεί να έχει εκπληκτική απόδοση σε ένα πρόγραμμα περιήγησης επιτραπέζιου υπολογιστή, αλλά να μην φορτώνεται καθόλου καλά σε μια κινητή συσκευή. Ομοίως, οι ιστότοποι μπορούν να έχουν διαφορετική απόδοση σε διαφορετικά προγράμματα περιήγησης.

Επομένως, είναι σημαντικό να ελέγχεται περιοδικά η απόδοση του ιστότοπού σε διαφορετικές συσκευές και προγράμματα περιήγησης για να βεβαιωθεί ότι η εμπειρία χρήστη του ιστότοπού είναι ομοιόμορφη για όλους τους επισκέπτες. 

 1. Ενημέρωση των πληροφοριών τοποθεσίας.

Καθώς μια επιχείρησή αναπτύσσεται, υπάρχουν αρκετές αλλαγές που αφορούν τους πελάτες ή τους επισκέπτες της. Αυτές οι αλλαγές μπορεί να καταγράφονται επίσημα, αλλά ο μόνος τρόπος για να τις γνωρίζουν οι επισκέπτες είναι μέσω του ιστότοπού. Η ενημέρωση των πληροφοριών του ιστότοπού, όπως η σελίδα “Σχετικά με εμάς”, τα στοιχεία επικοινωνίας και οι σημαντικές αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες είναι σημαντική για να παραμείνει ζωντανή, η επαφή με τους πελάτες.

Πόσο σημαντική είναι η συντήρηση ενός ιστότοπου WordPress;

Η συντήρηση ενός ιστότοπου WordPress, είναι μείζονος σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του, καθώς και για την εμπειρία των επισκεπτών. Έτσι, θα πρέπει να υπολογιστούν οι επιμέρους ενέργειες που θα πρέπει να προγραμματιστούν για να εκτελούνται, ώστε ο ιστότοπος να είναι ενημερωμένος και προσβάσιμος στο βέλτιστο δυνατό. Μεταξύ των άλλων, αυτά που θα επιφέρει η ορθή συντήρηση ενός ιστοτόπου είναι:

 • Seo (Search Engine Optimization).
 • Διασφάλιση δεδομένων.
 • Ασφάλεια.
 • Εμπειρία επισκεπτών.
 • Διατήρηση επισκεπτών.
 • Αύξηση κέρδους.

Διαφορετικές εργασίες συντήρησης WordPress πρέπει να εκτελούνται σε διαφορετικές συχνότητες. Ορισμένες εργασίες, όπως η σάρωση του ιστότοπού ή η λήψη αντιγράφων ασφαλείας, είναι απαραίτητο να εκτελούνται καθημερινά, ενώ εργασίες όπως ο έλεγχος των προγραμμάτων φιλοξενίας και των τομέων μπορούν να γίνονται ετησίως. 

 

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare