Blog

Διαφορές μεταξύ αναβάθμισης, ενημέρωσης και μετάβασης στο Magento.

magento-2-update
Blog / Magento

Διαφορές μεταξύ αναβάθμισης, ενημέρωσης και μετάβασης στο Magento.

Διαφορές μεταξύ αναβάθμισης, ενημέρωσης και μετάβασης στο Magento.

Η υποστήριξη για το Magento 1 διακόπηκε από την Adobe Commerce και η τελευταία έκδοση του, Magento 2 έχει υιοθετηθεί από τους πιο πολλούς εμπόρους. Η απόφαση να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν κάποιοι ακόμα το Magento 1, οφείλεται σε ένα γεγονός. Ο κύριος λόγος είναι ότι όταν βρίσκονται στη ζώνη άνεσής τους, καθώς είναι πάντα πρόκληση για αυτούς να μεταβούν και να εξερευνήσουν εναλλακτικές επιλογές.

Η σημασία της απόδοσης του ιστότοπου είναι κρίσιμη, καθώς επηρεάζει άμεσα την εμπειρία του χρήστη, όπως άλλωστε είναι γνωστό. Χρησιμοποιώντας το Magento 1, πιθανότατα εμφανίζονται ζητήματα όπως η κακή απόδοση, τα τρωτά σημεία ασφαλείας, το υψηλό κόστος της προσαρμοσμένης ανάπτυξης και πολλά άλλα. Αυτά τα ζητήματα μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα συμμόρφωσης με το PCI, εκθέτοντάς σε σημαντικά πρόστιμα και νομικές επιπλοκές.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνιστάται έντονα η μετάβαση στο Magento 2 για τους ιδιοκτήτες καταστημάτων Magento το συντομότερο δυνατό! Είναι σημαντικό να αντιληφθεί κανείς σε βάθος τις διαφορές μεταξύ αναβάθμισης, ενημέρωσης και μετάβασης στο Magento.

 

Τι είναι το PCI και πως σχετίζεται με τη μετάβαση στο Magento 2;

Το Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), είναι ένα διεθνές πρότυπο ασφαλείας που εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που αποδέχονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν ή μεταδίδουν δεδομένα καρτών πληρωμής. Το PCI DSS έχει σχεδιαστεί με στόχο την προστασία των πληροφοριών καρτών πληρωμής και την αποτροπή απάτης και παραβίασης της ασφάλειάς τους.

Αυτό το πρότυπο ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που συνδέονται με την πλατφόρμα πληρωμών μέσω καρτών πληρωμής, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους ή τον τύπο των συναλλαγών που πραγματοποιούν. Το πρότυπο περιλαμβάνει απαιτήσεις για την ασφάλεια του δικτύου, των συστημάτων, των εφαρμογών και των δεδομένων, καθώς και για τις διαδικασίες και τις πολιτικές ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται.

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που επιτηρούνται από το PCI DSS υποχρεούνται να τηρούν αυστηρά τις απαιτήσεις του προτύπου και να υποβάλλονται σε επανειλημμένους ελέγχους ασφαλείας για να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους. Η μη συμμόρφωση με το PCI DSS μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, όπως απώλεια εμπιστοσύνης των καταναλωτών, απώλεια επιχειρηματικής φήμης, νομικές επιπτώσεις και υψηλές χρηματικές κυρώσεις.

Το PCI DSS παρέχει μια σημαντική προστασία για τα δεδομένα καρτών πληρωμής και συνιστά ένα κρίσιμο εργαλείο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση πιθανών παραβιάσεων ασφάλειας και απωλειών δεδομένων.

Έτσι, αντιλαμβάνεται κανείς, πόσο κρίσιμη είναι η μετάβαση στο Magento 2, καθώς από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι η εξάλειψη των κενών ασφαλείας, πέρα από την αυξημένη αποδοτικότητα του ιστοτόπου.

Αναβάθμιση ή ενημέρωση του Magento;

 

Σε γενικές γραμμές, η χρήση των όρων “αναβάθμιση Magento” και “ενημέρωση Magento” μπορεί να διαφέρει σημαντικά μεταξύ των πλατφορμών, με τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν συνήθως τον όρο “αναβάθμιση Magento” για να αναφερθούν στη διαδικασία αναβάθμισης της πλατφόρμας Magento από μια έκδοση σε μια άλλη (π.χ. από Magento 2.4.1 σε 2.4.5). Από την άλλη πλευρά, η “ενημέρωση Magento” χρησιμοποιείται για να περιγράψει την πράξη της ενημέρωσης θεμάτων, επεκτάσεων και πακέτων γλωσσών εντός του Magento.

Ωστόσο, δεδομένου ότι η Adobe Commerce δεν κάνει ρητή διάκριση μεταξύ αυτών των όρων, μπορεί γενικά να θεωρηθεί ότι οι όροι “αναβάθμιση” και “ενημέρωση” μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά στις περισσότερες περιπτώσεις και περιγράφοντας ουσιαστικά το ίδιο πράγμα. Όλες οι μικρές ή σταδιακές αλλαγές εκδόσεων μπορούν να αναφέρονται είτε ως “αναβαθμίσεις” είτε ως “ενημερώσεις”.

Ένα συνηθισμένο λάθος που κάνουν πολλοί είναι η χρήση του όρου “αναβάθμιση Magento” όταν αναφέρονται στη μετάβαση από το Magento 1 στο Magento 2. Αυτό είναι εσφαλμένο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο κατάλληλος όρος που πρέπει να χρησιμοποιείται είναι “μετάβαση στο Magento 2”. Με την αναβάθμιση ή την ενημέρωση ενός ιστότοπού Magento, επιτυγχάνονται πολλά οφέλη, όπως:

 • Νέα χαρακτηριστικά και λειτουργίες: Κάθε έκδοση εισάγει μια σειρά νέων χαρακτηριστικών και λειτουργιών που διευκολύνουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ιστότοπού Magento, εξαλείφοντας την ανάγκη για πρόσθετες ενσωματώσεις τρίτων.
 • Βελτιώσεις επιδόσεων: Η Adobe Commerce προσπαθεί να βελτιώνει τη λειτουργικότητα και τη συνολική απόδοση της πλατφόρμας με κάθε έκδοση. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα βελτιστοποιημένες ταχύτητες του ιστότοπου, ταχύτερους χρόνους φόρτωσης των στοιχείων και πολλά άλλα.
 • Βελτιώσεις ασφαλείας: Οι αναβαθμίσεις του Magento αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια με την αντιμετώπιση των πιο πρόσφατων επιδιορθώσεων για τον ιστότοπό. Αυτές οι επιδιορθώσεις διορθώνουν σημαντικά σφάλματα και επιλύουν ζητήματα ασφαλείας, ελαχιστοποιώντας έτσι τους κινδύνους από hacks, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο ή ένα ασταθές κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η αναβάθμιση του καταστήματός Magento 2 στην τελευταία έκδοση είναι μια σχετικά απλοποιημένη διαδικασία που δεν είναι τόσο πολύπλοκη όσο η μετάβαση από το Magento 1 στο 2. Ωστόσο, χωρίς επαρκή τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, υπάρχει κίνδυνος απώλειας δεδομένων. Ως εκ τούτου, συνιστάται να ζητήσετε τη βοήθεια ειδικών.

Στο fixit.gr, η ομάδα έμπειρων προγραμματιστών μπορούν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση των απαιτήσεών για τη μετάβαση, την αναβάθμιση ή την ενημέρωση της ιστοσελίδας Magento. Η τεχνογνωσία τους επιτρέπει την εξειδικευμένη καθοδήγηση για την επιλογή της κατάλληλης πορείας δράσης με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης. Αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, εξασφαλίζεται μια ομαλή και επιτυχημένη μετάβαση ή βελτίωση του ιστότοπού Magento.

Μετάβαση στο Magento 2.

 

Η μεταφορά Magento είναι μια διαδικασία κατά την οποία το κατάστημά μεταφέρεται από το Magento 1 στο Magento 2 ή από άλλο CMS (Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου) ή πλατφόρμα στο Magento. Αυτό το βήμα περιλαμβάνει τη μόνιμη μεταφορά των δεδομένων του ιστοτόπου στο Magento 2.

Κατά τη μετεγκατάσταση από το Magento 1 στο Magento 2, μπορούν να αποκτηθούν διάφορα οφέλη, μεταξύ των οποίων:

 1. Βελτίωση της απόδοσης του ιστότοπου – Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απόδοση του frontend του Magento 2 είναι συνολικά περίπου 50% ταχύτερη, ενώ η διαδικασία πληρωμής είναι 38% ταχύτερη σε σχέση με τον προκάτοχο του. Με τη μετάβαση της ιστοσελίδας στο Magento 2, μπορούν να παρατηρηθούν σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση του καταστήματος, βελτιώνοντας έτσι την εμπειρία του πελάτη.
 2. Βελτίωση της διεπαφής διαχειριστή – Η φιλικότητα προς το χρήστη του Magento 2 έχει βελτιωθεί σημαντικά, καλύπτοντας τόσο τους ειδικούς στη πλατφόρμα όσο και τους μη ειδικούς χρήστες. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει την καλύτερη εστίαση και διευκολύνει την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη χρήση.
 3. Προσθήκη χαρακτηριστικών ασφαλείας – Το Magento 2 προσφέρει ανώτερα χαρακτηριστικά ασφαλείας σε σύγκριση με το Magento 1, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης διαχείρισης κωδικών πρόσβασης, της επαλήθευσης δύο παραγόντων και ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.
 4. Μειωμένες συγκρούσεις με επεκτάσεις – Κατά τη χρήση του Magento 2, τα προβλήματα συμβατότητας με διάφορες επεκτάσεις από διαφορετικούς προμηθευτές τρίτων ελαχιστοποιούνται σημαντικά.
 5. Προώθηση της φιλικότητας προς τα κινητά – Το Magento 2 δίνει προτεραιότητα στο εμπόριο μέσω κινητών συσκευών, ενώ το Magento 1 δεν αποδίδει βέλτιστα στις κινητές συσκευές.
 6. Πρόσβαση στην υποστήριξη του Magento 2 και στις τελευταίες ενημερώσεις – Η υποστήριξη του Magento 1 έπαψε να παρέχεται στις 30 Ιουνίου 2020, πράγμα που σημαίνει ότι δεν παρέχονται περαιτέρω ενημερώσεις ασφαλείας ή λειτουργιών.

Επιλέγοντας τη μετάβαση στο Magento 2, αξιοποιούνται αυτά τα πλεονεκτήματα, εξασφαλίζοντας μια πιο αποτελεσματική και ασφαλή πλατφόρμα για το ηλεκτρονικό κατάστημα εμπορίου.

Κύριες διαφορές μεταξύ αναβάθμισης, ενημέρωσης και μετάβασης του Magento.

 

Με απλά λόγια, η εισαγωγή νέων χαρακτηριστικών, εκσυγχρονισμών ή άλλων βελτιώσεων περιλαμβάνεται σε μια αναβάθμιση (ή ενημέρωση) του Magento, ενώ η μετάβαση σημαίνει τη μετάβαση από ένα προηγούμενο σύστημα σε ένα νέο.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μια σύνοψη των προαναφερθέντων εξηγήσεων, διευκολύνοντας τη σαφή κατανόηση των διακρίσεων μεταξύ αναβάθμισης, ενημέρωσης και μετανάστευσης του Magento.

Magento Αναβάθμιση (Ενημέρωση)Magento μετάβαση
ΟρισμόςΑναφέρεται σε όλες τις μικρές ή σταδιακές αλλαγές εκδόσεων.Αναφέρεται στη διαδικασία μετάβασης από το Magento 1 στο Magento 2
Παράδειγμααπό Magento 2.4.1 σε 2.4.5από Magento 1.x.x σε 2.x.x
Οφέλη-Προσθήκη νέων χαρακτηριστικών & λειτουργιών
-Βελτίωση της απόδοσης
-Βελτίωση των χαρακτηριστικών ασφαλείας
– Βελτίωση της απόδοσης του ιστότοπου
– Βελτίωση της διεπαφής διαχειριστή
– Προσθήκη περισσότερων χαρακτηριστικών ασφαλείας
– Ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων με επεκτάσεις
– Προώθηση της φιλικότητας προς τα κινητά
– Υποστήριξη του Magento 2 & τελευταίες ενημερώσεις

 

Επίλογος.

Το Magento 2 έχει τη δυνατότητα να ενδυναμώνει επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, τοποθετώντας το ως μια πολύτιμη πλατφόρμα για την αναβάθμιση, την ενημέρωση ή τη μετεγκατάσταση του καταστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου. Μέσω της εκτέλεσης αυτών των ενεργειών, η απόδοση του καταστήματός μπορεί να βελτιωθεί, με αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare