Blog

Απαραίτητα βήματα για τον πλήρη έλεγχο ιστοτόπου Magento

magento-blog
Blog / Magento

Απαραίτητα βήματα για τον πλήρη έλεγχο ιστοτόπου Magento

Απαραίτητα βήματα για τον πλήρη έλεγχο ιστοτόπου Magento.

Ακόμη και αν έχει επενδυθεί σημαντικός χρόνος και προσπάθεια στη βελτιστοποίηση και τη συντήρηση του ιστότοπού Magento, είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν κάποια υποκείμενα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τα ζητήματα αυτά μπορεί να σχετίζονται με τεχνικές δυσλειτουργίες, επιπλοκές SEO, διπλότυπο περιεχόμενο, σπασμένους συνδέσμους, υποτονικές ταχύτητες σελίδων ή οποιονδήποτε άλλο παράγοντα που μπορεί να εμποδίζει την ικανότητα του ιστότοπού να προσελκύσει την επισκεψιμότητα και τις μετατροπές που του αξίζουν.

Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν σε ένα τέτοιο σενάριο;

Η ιδανική προσέγγιση θα ήταν να πραγματοποιηθεί ένας ενδελεχής έλεγχος του ιστότοπού Magento για να εντοπιστούν τυχόν υποκείμενα ζητήματα που μπορεί να τον εμποδίζουν. Ο έλεγχος περιλαμβάνει μια σε βάθος ανάλυση της δομής, του περιεχομένου και της συνολικής απόδοσης του ιστότοπού, η οποία μπορεί να προσφέρει ανεκτίμητες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς που χρειάζονται βελτίωση.

Η διενέργεια ελέγχου του ιστότοπου Magento είναι ένα κρίσιμο βήμα που μπορεί να βοηθήσει να βελτιωθεί η απόδοση του ιστότοπού, να ενισχυθεί η επισκεψιμότητα και να αυξηθούν οι μετατροπές. Εντοπίζοντας και επιλύοντας προβλήματα, μπορεί να διασφαλιστεί ότι ο ιστότοπός λειτουργεί βέλτιστα, προσφέρει απρόσκοπτη εμπειρία χρήσης και είναι εύκολη στην πλοήγηση για τους επισκέπτες.

 

Αυτός ο οδηγός προσφέρει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των λόγων για τους οποίους είναι απαραίτητος ο έλεγχος του ιστότοπου Magento και βοηθήσουν στη διεξαγωγή της διαδικασίας ελέγχου.

Γιατί είναι απαραίτητο να ελέγχεται ένας ιστότοπος Magento;

Ο έλεγχος ιστότοπου Magento περιλαμβάνει τη διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης ανάλυσης της απόδοσης ενός ιστότοπου και της ικανότητάς του να ανακαλύπτεται από τις μηχανές αναζήτησης. Με την εξέταση διαφόρων μετρήσεων, ένας λεπτομερής έλεγχος ιστότοπου επιτρέπει να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα του ιστότοπού και να εντοπιστούν τυχόν τεχνικά ζητήματα ή ζητήματα συντήρησης που απαιτούν προσοχή.

Υπάρχουν αρκετοί επιτακτικοί λόγοι για τους οποίους ο έλεγχος ιστότοπου Magento είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της διαδικτυακής επιχείρησής. Η διασφάλιση της βέλτιστης εμπειρίας του χρήστη, η βελτίωση της ορατότητας στις μηχανές αναζήτησης και η ενίσχυση της απόδοσης του ιστότοπου είναι μερικά μόνο από τα πολλά οφέλη που μπορεί να προσφέρει ένας ενδελεχής έλεγχος. Ως εκ τούτου, η κατανόηση της απόδοσης του ιστότοπού και ο εντοπισμός ευκαιριών βελτίωσης αποτελούν βασικά στοιχεία για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

Υπάρχουν διάφορα σενάρια στα οποία μπορεί να χρειαστεί να εκτελεστεί ένας ολοκληρωμένος έλεγχος ιστότοπου Magento. Εάν δεν κατατάσσεται καλά στις μηχανές αναζήτησης ή αντιμετωπίζει προβλήματα με τη χρηστικότητα, όπως αργούς χρόνους φόρτωσης σελίδων, τότε είναι απαραίτητος ο έλεγχος ιστότοπου.

Πόσο συχνά όμως πρέπει να εκτελείται ένας έλεγχος ιστότοπου Magento; Ένας γενικός κανόνας είναι να διεξάγεται ένας πλήρης έλεγχος τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για μικρούς ιστότοπους. Για μεγαλύτερους ιστότοπους με μεγαλύτερο όγκο επισκεψιμότητας και μεγαλύτερο αριθμό ιστοσελίδων, μπορεί να είναι απαραίτητο να εκτελείται ο έλεγχος δύο έως τρεις φορές το χρόνο για να διασφαλιστεί ότι ο ιστότοπός παραμένει βελτιστοποιημένος και αποδίδει τα μέγιστα.

Σχετικά θέματα: Magento Modules που χρειάζεται κάθε επιχείρηση

Βήματα για την εκτέλεση ενός πλήρους ελέγχου του ιστότοπου Magento.

Η διενέργεια ελέγχου ενός ιστότοπου Magento μπορεί να είναι ένα δύσκολο έργο, ιδίως όταν εξετάζονται οι πτυχές του frontend και του backend του ιστότοπου. Είναι σημαντικό να ακολουθείται μια δομημένη και υπομονετική προσέγγιση στη διαδικασία ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλες οι πτυχές του ιστότοπου θα εξεταστούν διεξοδικά.

Αρχικά, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σαφές σχέδιο δράσης που να περιγράφει τα διάφορα στάδια της διαδικασίας ελέγχου. Αυτό θα βοηθήσει στην οργάνωση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και θα διασφαλιστεί ότι δεν θα παραληφθούν κρίσιμες περιοχές.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να αφιερωθεί χρόνος σε κάθε βήμα της διαδικασίας ελέγχου. Η βιαστική διενέργεια του ελέγχου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να χάνονται κρίσιμα ζητήματα που χρήζουν προσοχής. Έτσι, πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά κάθε πτυχή του ιστότοπου, από το σχεδιασμό και τη διεπαφή χρήστη έως τη λειτουργικότητα και την απόδοσή του. 

Είναι επίσης σημαντικό να αναλυθεί το backend του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης του διακομιστή, των χαρακτηριστικών ασφαλείας και της βελτιστοποίησης της βάσης δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να εντοπιστούν τυχόν τεχνικές δυσλειτουργίες ή προβλήματα συντήρησης που μπορεί να επιβραδύνουν την απόδοση του ιστότοπού.

Εν κατακλείδι, η επανεξέταση ολόκληρου του ιστότοπού Magento μπορεί να είναι μια χρονοβόρα και απαιτητική εργασία. Ωστόσο, ακολουθώντας μια υπομονετική και δομημένη προσέγγιση, μπορεί να διασφαλιστεί ότι κάθε πτυχή του ιστότοπου θα επανεξεταστεί διεξοδικά και ότι θα αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα. 

 

 1. Επιλογή των κατάλληλων κριτηρίων.

Το πρώτο βήμα για τη διενέργεια ενός ελέγχου ιστότοπου Magento είναι να οριστούν τα κριτήρια. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι ο έλεγχός είναι προσαρμοσμένος στις συγκεκριμένες ανάγκες και στόχους. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία που καθιστούν έναν ιστότοπο επιτυχημένο και δημιουργούν έσοδα. Τα συστατικά αυτά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Ορισμένα κοινά κριτήρια που πρέπει να εξεταστούν κατά τον έλεγχο του ιστότοπού είναι οι στόχοι μάρκετινγκ και πωλήσεων, η αποτελεσματικότητα, η χρηστικότητα, η ευκολία διαχείρισης, το SEO και το περιεχόμενο, ο σχεδιασμός και η ασφάλεια. Στο πλαίσιο κάθε κατηγορίας, υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν για να διασφαλιστεί ένας ενδελεχής έλεγχος.

Για τους στόχους μάρκετινγκ και πωλήσεων, θα πρέπει να γνωρίζει η επιχείρηση το κοινό-στόχο της και να προσδιοριστεί αν ο ιστότοπός παράγει leads. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια σαφή εικόνα του αριθμού των leads που πρέπει να δημιουργηθεί για να προετοιμαστεί η ομάδα πωλήσεων της επιχείρησης για επιτυχία. Η ανάλυση των μετρήσεων και των εκθέσεων προόδου μπορεί να βοηθήσει να προσδιοριστεί αν ο ιστότοπός παρουσιάζει συνολική θετική ανάπτυξη.

Η αποτελεσματικότητα συνεπάγεται την κατανόηση του σκοπού κάθε σελίδας στον ιστότοπό, εάν οι τρέχουσες τακτικές μάρκετινγκ παράγουν επισκεψιμότητα και εάν υπάρχουν λίστες υποψήφιων πελατών από τις προσφορές. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει CTAs (call to action) σε κάθε σελίδα και να αναλύεται με τι ασχολούνται περισσότερο οι επισκέπτες.

Η χρηστικότητα αφορά την αξιολόγηση του κατά πόσον ο ιστότοπός είναι εύκολος στην πλοήγηση και φορτώνει γρήγορα. Το να υπάρχει ένας ιστότοπος φιλικός προς τα κινητά είναι απαραίτητο στη σημερινή ψηφιακή εποχή.

Η ευκολία διαχείρισης καλύπτει το πόσο εύκολο είναι να επεξεργαστεί το περιεχόμενο του ιστοτόπου, να ανεβαίνουν εικόνες, να ενσωματώνονται βίντεο, να δημοσιεύονται νέα ιστολόγια, να ενημερώνεται η ομάδα και να προστίθενται εκδηλώσεις.

Για το SEO και το περιεχόμενο, η αρχική σελίδα θα πρέπει να παρέχει μια σαφή περιγραφή των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας και θα πρέπει να προσφέρεται συνεχώς φρέσκο περιεχόμενο που οι χρήστες θα θέλουν να διαβάσουν. Θα πρέπει να αποφεύγεται το διπλό περιεχόμενο και να χρησιμοποιούνται δημιουργικοί τίτλοι για τις αναρτήσεις στο ιστολόγιό.

Ο σχεδιασμός αφορά τη συνεπή μορφή των επικεφαλίδων, της πλοήγησης, του κειμένου, των υπερσυνδέσμων και της τυπογραφίας. Ο σχεδιασμός του ιστότοπού θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται καλά με το εμπορικό σήμα, να καθιστά το περιεχόμενό πιο εύπεπτο και να εξασφαλίζει τη συνέχεια μεταξύ εικόνων και κειμένου.

Τέλος, πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο ιστότοπός είναι ασφαλής, χρησιμοποιώντας την τελευταία έκδοση του Magento και διαθέτοντας πιστοποιητικό SSL. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να διαθέτει μια ρύθμιση τεχνικής υποστήριξης/συντήρησης.

Σχετικά άρθρα: Επιλογή Προγραμματιστή Magento

 1. Δεδομένα από το Google Analytics.

Αφού καθοριστούν τα κριτήρια για την αξιολόγηση της απόδοσης του ιστότοπού Magento, είναι απαραίτητο να ακολουθήσει ενδελεχή ανάλυση της τρέχουσας κατάστασής του. Αυτό το βήμα θα χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για μελλοντικές αξιολογήσεις, επιτρέποντάς να εντοπιστεί η πρόοδος και να εντοπίζονται οι τομείς που απαιτούν βελτίωση.

Αρχικά, στον πίνακα εργαλείων του Google Analytics μπορούν να εξεταστούν οι διαθέσιμες αναφορές για να αποκτηθούν πληροφορίες σχετικά με το μείγμα επισκεψιμότητας του ιστότοπού. Αυτό περιλαμβάνει την εξέταση των ακόλουθων πτυχών:

 • Εποχικές τάσεις: Παρατήρηση των τακτικών σκαμπανεβασμάτων στην επισκεψιμότητα του ιστότοπου και καθορισμός αν τα μοτίβα αυτά ευθυγραμμίζονται με τις αναμενόμενες εποχικές τάσεις. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να βοηθήσουν να προγραμματιστούν οι εποχές αιχμής και να βελτιστοποιηθούν οι στρατηγικές μάρκετινγκ αναλόγως.
 • Κανάλια κυκλοφορίας: Προσδιορισμός ποια κανάλια οδηγούν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον ιστότοπό και ανάλυση αν οι επιδόσεις τους βελτιώνονται ή μειώνονται με την πάροδο του χρόνου. Αυτό θα βοηθήσει να ιεραρχηθούν οι προσπάθειές και να διατεθούν οι πόροι στα πιο αποτελεσματικά κανάλια.
 • Συμπεριφορά μάρκετινγκ: Παρακολούθηση τυχόν πρόσφατων αλλαγών στις εκστρατείες ή πρωτοβουλίες μάρκετινγκ που μπορεί να έχουν επηρεάσει την επισκεψιμότητα του ιστότοπού. Αυτό θα βοηθήσει να εντοπιστούν ποιες στρατηγικές λειτουργούν και ποιες χρειάζονται βελτίωση.
 • Δημοφιλείς σελίδες: Προσδιορισμός των σελίδων στον ιστότοπό που επισκέπτονται συχνότερα οι χρήστες. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν να προσδιοριστούν οι περιοχές του ιστότοπού που είναι πιο ελκυστικές για το κοινό.

 

Αναλύοντας αυτές τις μετρήσεις, μπορείτε να αποκτηθεί μια ολοκληρωμένη κατανόηση της απόδοσης του ιστοτόπου και να αναπτυχθεί μια στρατηγική για τη βελτίωσή του με την πάροδο του χρόνου. Η τακτική επανεξέταση αυτών των μετρήσεων θα επιτρέψει να παρακολουθούνται οι επιδόσεις του ιστοτόπου και να λαμβάνονται αποφάσεις βάσει δεδομένων για την ανάπτυξη της επιχείρησής.

Σχετικά άρθρα: Magento Google Analytics G4 – Google Tag Manager (GTM)

 1. Ταχύτητα ιστοτόπου Magento.

Είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι ο ιστότοπός φορτώνει γρήγορα, καθώς αυτό επηρεάζει άμεσα την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, η γρήγορη ταχύτητα φόρτωσης της σελίδας θεωρείται σημαντικός παράγοντας κατάταξης από τη Google. Τα καλά νέα είναι ότι διατίθενται αρκετά δωρεάν και απλά εργαλεία για τον έλεγχο της απόδοσης και της ταχύτητας του ιστοτόπου.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο PageSpeed Insights της Google για να ελεγχθεί η ταχύτητα και η απόδοση του ιστότοπού. Αυτό το εργαλείο παράγει αναφορές για την απόδοση τόσο σε επιτραπέζιους υπολογιστές όσο και σε κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιώντας δεδομένα εργαστηρίου και πεδίου. Τα δεδομένα εργαστηρίου συλλέγονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον και είναι διαθέσιμα για όλους τους ιστότοπους. Τα δεδομένα πεδίου, από την άλλη πλευρά, προέρχονται από πραγματικές συνεδρίες χρηστών και είναι διαθέσιμα μόνο εάν ο ιστότοπός έχει επαρκή επισκεψιμότητα. 

Σε γενικές γραμμές, μπορεί να βελτιωθεί η ταχύτητα του ιστότοπου Magento με δύο τρόπους:

 • Βελτιστοποιώντας τους χρόνους φόρτωσης της σελίδας: Αυτό περιλαμβάνει τη βελτιστοποίηση των εικόνων, την αξιοποίηση της προσωρινής αποθήκευσης και τη χρήση ενός δικτύου παράδοσης περιεχομένου (CDN). Αυτές οι τεχνικές μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του χρόνου φόρτωσης του ιστότοπού και στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης.
 • Μετακίνηση σε έναν καλύτερο πάροχο φιλοξενίας: Η ταχύτητα του ιστοτόπου μπορεί να επηρεάζεται από την ποιότητα του παρόχου φιλοξενίας. Η μετακίνηση σε έναν ταχύτερο και πιο αξιόπιστο πάροχο φιλοξενίας μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ταχύτητα και την απόδοση του ιστότοπου.

Σχετικά άρθρα: Ταχύτητα Magento γίνεται Πράσινο ? – PageSpeed Insights

 1. Έλεγχος συνδέσμων και σφαλμάτων 404.

Η ύπαρξη σπασμένων συνδέσμων στον ιστότοπό μπορεί να οδηγήσει σε κακή εμπειρία χρήσης, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν τυχόν σπασμένοι σύνδεσμοι που οδηγούν στο τρομερό μήνυμα σφάλματος “404 page not found”.

Ευτυχώς, το Google Search Console παρέχει μια χρήσιμη λύση για τον εντοπισμό σπασμένων συνδέσμων και σφαλμάτων 404 στον ιστότοπό. Μεταξύ των πολλών χαρακτηριστικών της, η Κονσόλα αναζήτησης Google περιλαμβάνει μια αναφορά Crawl Errors που εμφανίζει μια λίστα με όλες τις σελίδες που επέστρεψαν σφάλμα 404 στη Google. Η έκθεση αυτή επιτρέπει να εντοπιστούν και να διορθωθούν τυχόν σπασμένοι σύνδεσμοι στον ιστότοπό, εξασφαλίζοντας μια απρόσκοπτη εμπειρία χρήσης για τους επισκέπτες.

 1. Δοκιμή της εμπειρίας του χρήστη.

Η προσοχή στην εμπειρία του χρήστη είναι ζωτικής σημασίας για τον ιστότοπο Magento ώστε να είναι αποτελεσματικός και να έχει επιρροή.

Η εμπειρία χρήστη περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι κάθε επισκέπτης μπορεί εύκολα να βρει αυτό που χρειάζεται στον ιστότοπό, να τον χρησιμοποιήσει με τον τρόπο που περιμένει και να αναπτύξει θετικές εντυπώσεις για την επιχείρησή κατά τη διαδικασία. Η εμπειρία χρήστη είναι το σημείο όπου ο σκοπός, ο σχεδιασμός και η τεχνολογία διασταυρώνονται για να καταστεί δυνατή η δραστηριότητα στον ιστότοπό.

Κατά την αξιολόγηση της εμπειρίας χρήστη, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

 • Διαθέτει ο ιστότοπός σαφή και φιλικά προς τον χρήστη μενού πλοήγησης;
 • Υπάρχουν ελάχιστες ή καθόλου διαφημίσεις που θα μπορούσαν να διακόψουν την προβολή του περιεχομένου;
 • Ενσωματώνονται βίντεο με μη επεμβατικό τρόπο, όπως η ενσωμάτωσή τους χωρίς αυτόματη αναπαραγωγή;
 • Έχουν εφαρμοστεί responsive design για να εξασφαλιστεί εύκολη προβολή σε κινητές συσκευές;
 • Έχει χρησιμοποιηθεί συμπίεση χωρίς απώλειες για μεγάλα γραφικά για να διευκολυνθεί η γρηγορότερη φόρτωση;
 1. Βελτιστοποίηση ως προς τις μηχανές αναζήτησης.

Το On-page SEO αναφέρεται στους παράγοντες ενός ιστότοπου που επηρεάζουν την τοποθέτησή του στις μηχανές αναζήτησης. Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να βελτιστοποιηθούν για να βελτιωθεί η ορατότητα και να αυξηθεί η οργανική επισκεψιμότητα σε έναν ιστότοπο. Η διενέργεια ελέγχου SEO on-page αποτελεί σημαντικό βήμα για τη βελτιστοποίηση ενός ιστότοπου για τις μηχανές αναζήτησης.

Ένας κρίσιμος παράγοντας στο on-page SEO είναι η ποιότητα του κειμένου σε έναν ιστότοπο. Το κείμενο πρέπει να είναι χρήσιμο, ενημερωτικό και ουσιαστικό και να περιέχει σχετικές λέξεις-κλειδιά για να υποδηλώνει τη σημασία του στις μηχανές αναζήτησης. Επιπλέον, η βελτιστοποίηση των ετικετών τίτλου και των μεταπεριγραφών με σχετικές λέξεις-κλειδιά μπορεί να βελτιώσει τα ποσοστά κλικ από τις σελίδες αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης.

Η χρήση ενός XML sitemap μπορεί επίσης να βελτιώσει τη δυνατότητα ανίχνευσης και ευρετηρίασης ενός ιστότοπου, διευκολύνοντας τις μηχανές αναζήτησης να κατανοήσουν τη δομή και το περιεχόμενό του. Η συμπερίληψη δεικτών συνάφειας, όπως η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου, μπορεί επίσης να βοηθήσει στο τοπικό SEO και να υποδείξει στις μηχανές αναζήτησης τη γεωγραφική περιοχή που εξυπηρετεί ο ιστότοπος. Οι ευανάγνωστες και εμπλουτισμένες με λέξεις-κλειδιά δομές URL μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία του χρήστη και να παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο στις μηχανές αναζήτησης. Ένα σαφές και εύχρηστο μενού πλοήγησης μπορεί επίσης να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη και να βοηθήσει τις μηχανές αναζήτησης να κατανοήσουν την ιεραρχία και την οργάνωση ενός ιστότοπου.

Η βελτιστοποίηση των εικόνων με περιγραφικά ονόματα αρχείων και εναλλακτικού κειμένου μπορεί να βοηθήσει στην προσβασιμότητα και να παρέχει πρόσθετο περιεχόμενο στις μηχανές αναζήτησης. Μια διαφανής πολιτική απορρήτου και όροι χρήσης μπορούν να βελτιώσουν την εμπιστοσύνη των χρηστών και να υποδείξουν στις μηχανές αναζήτησης ότι ο ιστότοπος είναι αξιόπιστος.

 

Τέλος, η συμπερίληψη κουμπιών κοινωνικής κοινοποίησης μπορεί να ενθαρρύνει τους χρήστες να κοινοποιούν το περιεχόμενο του ιστότοπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυξάνοντας δυνητικά την ορατότητά του και βελτιώνοντας την κατάταξη αναζήτησης. Ακολουθώντας αυτόν τον κατάλογο ελέγχου ελέγχου SEO on-page, οι ιδιοκτήτες ιστότοπων μπορούν να βελτιστοποιήσουν την ορατότητα του ιστότοπού τους και να οδηγήσουν περισσότερη οργανική επισκεψιμότητα στον ιστότοπό τους.

 1. Λοιπές πρακτικές κατά τον πλήρης έλεγχο ενός ιστοτόπου Magento.

Μια καλά σχεδιασμένη γραμμή πλοήγησης είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι οι επισκέπτες μπορούν να βρουν εύκολα αυτό που ψάχνουν. Είναι σημαντικό να ελεγχθεί ότι το μενού πλοήγησης είναι σαφές, απαλλαγμένο από ακαταστασία και παραπέμπει σε όλες τις σημαντικές σελίδες, ενώ παράλληλα επιτρέπει στους επισκέπτες να επικοινωνούν με ευκολία.

Επενδύοντας σε ένα επαγγελματικό και χρήσιμο εργαλείο SEO, μπορεί να δημιουργηθεί ένας επαναλαμβανόμενος έλεγχος του ιστοτόπου για να τον σαρώνει τακτικά και να ειδοποιεί για διάφορα ζητήματα. Αυτά τα εργαλεία παρέχουν εβδομαδιαίες σαρώσεις και ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις αλλαγές, τον αριθμό των σφαλμάτων, τις προειδοποιήσεις και τις ειδοποιήσεις.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022, η παγκόσμια επισκεψιμότητα ιστότοπων από κινητές συσκευές, εξαιρουμένων των ταμπλετών, αντιπροσωπεύει σχεδόν το 60%. Αυτός ο αξιοσημείωτος αριθμός δείχνει τη σημασία της ύπαρξης ενός φιλικού προς τα κινητά ιστότοπου Magento για να αποφευχθεί η απομάκρυνση πάνω των μισών επισκεπτών.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare